Del 1 - Akkordforståelse; Treklangen

Når man er begynder på guitaren, er det som regel ikke den musikteoretiske del af guitarspillet, der vækker ens interesse. Man behøver heldigvis heller ikke at vide en masse om musikteori for at blive en dygtig guitarist, men hvis man hovedsageligt har lært at spille guitar ud fra tabs og youtube-lektioner uden at modtage reel undervisning, oplever mange guitarister før eller siden, at der opbygges et misforhold mellem det kan spille på guitaren og ens forståelse af, hvad de rent faktisk laver på instrumentet. Hænderne kan med andre ord en hel masse, men man har ikke fået trænet hovedet. Det kan være en kilde til mange unødvendige frustrationer, og man kan have en tendens til at føle sig som begynder på guitaren, selvom man rent faktisk ikke er det længere.Hvis du har det sådan, så er du kommet til rette sted.

Denne guide er lavet med henblik på hurtigt at få genoprettet balancen mellem dit fysiske spil og din forståelse for musikteori, samt hvordan det anvendes/forstås på guitaren.

I denne første del starter vi med at lægge et solidt fundament, ved at give dig en grundig forståelse af dur- og mol-akkorder, og hvordan du kan forstå og finde dem på guitar. Det kræver heldigvis væsentligt mindre at forstå musikteorien bag akkorderne, end det gør at spille dem på sin guitar, så hvis du allerede nu kan spille akkorder, er den svære del overstået.

En patriarkalsk familie

Disclaimer: Den følgende beskrivelse af en “almindelig” familie er ikke udtryk for forfatterens egen holdning, men blot et pædagogisk værktøj til at øge læserens musikalske forståelse.

En “almindelig” familie består i denne sammenhæng af én far, én mor og ét barn, ligesom vi i den nedenstående artikel taler om familier med en patriarkalsk familiestruktur ud fra faderens perspektiv.

Det betyder med andre ord, at manden er families overhovede. Det er ham, der er den dominerende i familien og som dikterer, hvordan familien fungerer. Mandens kone (moderen/kvinden i familien) forholder sig for det meste neutralt i familieanliggende og gør mere eller mindre, hvad faderen dikterer (disse eksempler er naturlivis en smule overdrevene, men pointen bliver tydelig om lidt).

Faderen har ét og kun ét barn, hvilket kan være en pige eller en dreng. For det karikerede eksempels skyld, lader vi som om, at piger altid er søde og artige, hvilket naturligvis medfører at familien er glad, imens drenge er uartige og derfor gør familierne triste.

Vi har med andre ord at gøre med to typer af familier, der alle består af en mand, hans kone og deres barn. De to familietyper adskiller sig kun fra hinanden pga. kønnet på deres respektive børn.

Bemærk: Alle familiemedlemmers funktion i familien, er defineret ud fra deres relation til faderen, da vi har at gøre med en patriarkalsk familie. Moderen i familen har således sin funktion som mor netop fordi hun er familieoverhovedets kone ligesom drengen eller pigen har sin respektive funktion som enten søn eller datter netop fordi det er faderens barn. Havde det blot været en tilfældig kvinde og et tilfældigt barn, ville de ikke have haft en funktion i netop denne patriarkalske familie.


Akkorder - En “familie” af toner

Det store spørgsmål er nu, hvordan alt den snak om forældede familiestrukturer skal gøre det lettere at forstå teorien bag akkorder på guitaren?

For nemhedens skyld, vil vi herunder betragte akkorder som en familie af toner.

Således består en hver dur/mol-akkord i sit udgangspunkt af 3 toner. Nemlig en grundtone, en kvint og en terts(dette gælder for alle instrumenter, ikke kun for guitaren). Du skal ikke lade dig skræmme af disse musikudtryk. Det er ikke svært at få en grundlæggende forståelse af, hvad de forskellige udtryk dækker over. Det sværeste er faktisk at huske og skelne deres navne fra hinanden, og det er heldigvis de mindst vigtige.

Ligesom de føromtalte familier, så har hver af disse toner en bestemt funktion i akkorden, der er defineret ud fra deres respektive forhold til grundtonen.

Grundtonen:
Grundtonen bestemmer, hvilken akkord vi har med at gøre. Det er denne tone, som alle akkorder navngives ud fra. Altså er tonen a grundtonen i akkorden A, tonen c grundtonen i akkorden C osv. Dette gælder for alle akkorder uanset akkorden hedder dur, mol, add9, #11 etc. Grundtonen er desuden den tone some de andre toners funktion defineres ud fra.

Kvinten: Kvinten er forholdsvis neutral. Spilles kvinten og grundtonen samtidigt betragtes dette som et såkaldt “tomt” interval(musikalsk afstand mellem to toner).

Tertsen: Tertsen i akkorden er den tone, der afgører om akkorden er dur eller mol. Altså om den lyder “glad” eller “trist”. Således taler man om, at en tertsen i en molakkord er lille terts og at en durakkord indeholder en stor terts.

Ligesom ALLE familier består af en fader samt hans kone og barn, består ALLE akkorder i deres udgangspunkt også af en grundtone, en terts og en kvint. Ligesom det ikke er til at vide om familien er bliver “glad” eller “trist”, før man kender barnets køn, er det også tersens størrelse, der afgører om akkorden lyder “glad” eller “ked af det” (altså er dur eller mol). Det er præcist sådan, at treklangen(de almindelige akkorder) er bygget op.

Som eksempel kigger vi herunder på akkorderne C-dur og C-mol.
Nu hvor du forstår den grundlæggende teori for, hvordan dur og mol akkorderne er opbygget, skal du til at bruge din guitar til at finde dem. At have “forstået” et koncept uden at bruge det i praksis på sin guitar, er i virkeligheden det samme som ikke at have forstået det. For virkelig at få disse ting ind under huden, er din opgave er at lave et skema som det ovenstående, der indeholdender alle de akkorder du kender i forvejen. Herefter skal du udfylde det ved at benytte dig af metoden i videoen herunder:
Hvis du ikke er føler dig bekendt med tonerne på den dybe E-streng, kan du benytte dig af gribebrætsdiagrammet herunder.
Når du har udført ovenstående opgave, vil du have en god og solid forståelse af teorien bag de grundlæggende akkorder på guitaren. At have et solidt teoretisk fundament, vil gøre det langt lettere at forstå de mere komplicerede teoretiske aspekter senere hen, og det vil være et stort skridt på din vej mod ikke længere at føle dig som begynder på din guitar.

Jeg har forberedt 3 yderligere artikler i denne serie omhandlende udvidede akkorder samt en guide til, hvordan du nemt forstår teorien bag kirketonearterne(the modes). De kommer op inden længe.

Ønsker du at tage dit guitarspil til nye højder? Book en gratis og uforpligtende guitarkonsultation, hvor vi analysere dine udfordringer og problemstillinger på guitaren og sammen lægge en plan for, hvordan DU løser dem én gang for alle.

Fortæl mig lidt mere om dig selv ved at udfylde et guitarudviklings- og evalueringsskema.

Tryk på knappen herunder!