Del 2 - Akkordforståelse; Udvidede Akkorder

I den første del af denne guide, så vi på en nem og praktisk måde at forstå opbygningen af forskellige treklange på (akkorder med 3 toner), samt hvordan du kan bruge guitaren til at finde tonerne i en hvilken som helst dur eller mol akkord. Hvis du udførte den opgave, du blev stillet i del 1, vil du være godt rustet til at forstå og bruge de ting, du præsenteres for i denne artikel. Hvis du endnu ikke har læst den kan du finde Begynderguitaristens guide til musikteori del 1 her. I del 2 vil vi se nærmere på de udvidede akkorder, så hvis det løber dig koldt ned ad ryggen, når du ser en b9, 7’er eller 11’er akkord, så er du kommet til det rette sted. Teorien bag disse akkorder, kan virke skræmmende, når man er begynder på guitaren og for første gang stifter bekendskab med dem, men i virkeligheden er det hverken svært at forstå eller anvende i praksis.

I første del så vi, hvordan vi ved at ændre på én tone i en akkord, kunne ændre en akkord fra dur til mol og vise versa. Grunden hertil og det overordnede koncept, der er nøglen til at forstå følgende artikel er dette:

Alle akkordens toner og deres funktioner, skal forstås ud fra deres forhold til grundtonen.

For at vende tilbage til den patriarkalske familieanalogi, så er konen i familien altså konen, fordi hun har et bestemt forhold til faderen(hun er ægtefælde). Barnet er på samme måde enten faderens søn eller datter, og får således sin rolle i kraft af et bestemt forhold til familiens overhovede, nemlig faderen. Hvis barnets køn ændrer sig, ændres også forholdet til faderen, der enten har en datter i stedet for en søn eller omvendt. Det er ikke nødvendigvis bedre eller dårligere, men det er helt sikker anderledes.

Når man taler om udvidede akkorder, så taler man om at tilføje flere FORSKELLIGE toner til akkorden, end de der allerede er indeholdt i traklangen. Men ligesom tertsen og kvinten, så er de på samme måde defineret ud fra deres forhold til grundtonen. Alle de tal du nogengange støder på bag akkorderne (7, add9, #11 osv), og som kan skræmme selv den modigste begynder på guitaren, beskriver i virkeligheden blot en bestemt afstand til grundtonen. På samme vis som onkler, tanter, fætre og kusiner beskriver en bestemt familiær relation faderen i vores familie, er tallene blot den musikalske ækvivalent hertil, der beskriver udvidelsestonernes forhold til grundtonen.


Bemærk: En almindelig årsag til forvirring for begyndere på guitar er den modsætning, der ligger i at man på guitaren ofte løfter en finger væk fra gribebrættet for at tilføje en ekstra tone. Tænk eksempelvis på A og A7, E og E7 eller alle barreakkorder. Dette er tilfældet fordi guitaren er konstrueret på en bestemt måde.

Nu til den praktiske brug af disse teoretiske koncepter.

Der er blot 5 yderligere intervaller du skal huske på guitaren, for at kunne konstruere alle typer af udvidede akkorder, som du måtte støde på i dit becifringsspil. Metoden er nem og du kan finde den i nedenstående vide.
Herunder er grundtonen markeret med et R for root note.
7’eren (dominant 7 eller den lille 7’er): Den dominantiske 7’er, hvilket vil sige den 7’er der menes, når der blot står C7, Dm7 osv. befinder sig altid en hel tone (2 bånd på guitaren) under grundtonen.
Maj7: Også kaldet “den store 7’er” eller “major seven” noteres almindeligvis ved at skrive “maj7” eller lave en trekant efter akkorden. Tonen befinder sig altid en halv tone (1. bånd) under grundtonen.
9’eren: Befinder sig altid en hel tone (2 bånd) over grundtonen.
11’eren: Findes på samme bånd som grundtonen, men på strengen lysere.
13’eren: Befinder sig 2 et bånd bagved og to strenge over grundtonen. 6’eren og 13’eren er i alle praktiske sammenhænge den samme tone.
Vigtigt: Ovenstående eksempler gælder ALTID, hvis du navigerer ud fra grundtoner beliggende på A-strengen samt den dybe E-streng. Pga guitarens opbygning gælder intervallerne som noteret ovenfor ikke, hvis vi bevæger sig hen over H-strengen. Men da alle tonerne findes på den dybeste streng, er det for nemmest blot at benytte sig af denne.

Nogle af ovenstående tonefunktioner(tal) optræder desuden ofte med enten et “
b” eller et “#” foran dem. Dette betyder blot at tonen er hhv. sænket eller hævet en halve tone(1. bånd) i forhold til de viste positioner herover.

En sidste ting, der er vigtigt at bemærke er, at man i musikteori altid forudsætter at samtlige udvidelsestoner op til den der er noteret, alle er indeholdt i akkorden. Dvs. at hvis du bliver præsenteret for akkorden C13, så menes der altså implicit, at akkorden ikke kun indeholder 13’eren, men også 7’eren, 9’eren og 11’eren. På samme måde indeholder C11 også 7’eren og 9’eren osv. I praksis spiller man dog lagt fra altid alle disse udvidelsestoner. Dette gælder specielt for guitarister, da vi jo maksimalt kan spille forskellige toner svarende til antallet af strenge på vores instrument. Hvis man ønsker at tilføje en udvidelsestone, men ikke ønsker alle udvidelsestonerne op til denne indeholdt i akkorden, kan man bruge betegnelsen “add”, som den ofte bruges i “add9”- akkorder.

Det tager lidt tid, at vende sig til at finde og bruge udvidelsestonerne, men den praktiske forståelse for, hvordan man finder tonerne på guitaren er ikke svær. Det kræver blot, at du rent faktisk bruger den.

At “forstå” noget uden at bruge det, er i virkeligheden sdet samme som ikke at forstå det.

Ønsker du at tage dit guitarspil til nye højder? Book en gratis og uforpligtende guitarkonsultation, hvor vi analysere dine udfordringer og problemstillinger på guitaren og sammen lægge en plan for, hvordan DU løser dem én gang for alle.

Fortæl mig lidt mere om dig selv ved at udfylde et guitarudviklings- og evalueringsskema.

Tryk på knappen herunder!